Pakel Endüstri İnşaat Enerji Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi sunduğu tüm hizmetlerde, bağımsız, tarafsız ve objektifliğini zedeleyecek ticari, mali, siyasi, psikolojik, idari veya diğer etkenlerden arınmış şekilde yerine getirir. Pakel Endüstri İnşaat Enerji Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bu faaliyetleri yürüten tüm personelin, komitelerin ve üst düzey yetkililerinin tarafsızlığını tehdit eden ve/veya edebilecek tüm unsurları tespit ederek çıkar çatışması analizini yapmış ve gerekli tüm tedbirleri almıştır.

Pakel Endüstri İnşaat Enerji Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından verilen hizmetler, talep eden tüm kişi ve kuruluşlara açıktır. Başvuruda bulunan kişi ve kuruluşlara, her koşulda eşit ve tarafsız hizmet sunulur. İlgili tüm taraflara yönelik gereksiz mali külfet veya diğer şartlar öne sürülmez. Uyulmak zorunda olunan kural ve dokümanlar tüm kişi ve kuruluşlar için geçerlidir.

Pakel Endüstri İnşaat Enerji Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafsızlık için kabul edilemez bir tehdit oluştuğunda, tehdit unsurunu oluşturan kişi ve kuruluşa hizmet vermez.
Pakel Endüstri İnşaat Enerji Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üst yönetimi karar alma sürecinde olumlu veya olumsuz herhangi bir etkide bulunmaz. Konu hakkında kararı ilgili kişi ve bölümlerin vermesini sağlar.

Pakel Endüstri İnşaat Enerji Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi personeli, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinden ödün vermeden faaliyetlerini objektif şekilde yürütür. İmzaladıkları sözleşmeler ile de bunu beyan ederler.

Pakel Endüstri İnşaat Enerji Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hizmet verdiği kişi ve kuruluşlarla ilgili kamuya açılanlar haricindeki tüm bilgi ve belgeleri gizli tutar. Bu bilgiler, ancak kişi ve kuruluşlar tarafından onaylanması halinde paylaşılabilinir. Yasal gerekçeler nedeni ile üçüncü taraflara bilgi vermek durumunda kalındığında ilgili kişi ve kuruluşlara mutlaka bilgi verilir.

Yönetim sistemimiz, finans yönetimiz, politikalarımız, çalışma prensiplerimiz ile tüm bunları ödün vermeksizin uygulayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.