Pakel Endüstri İnşaat Enerji Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak insana verdiğimiz değerden dolayı gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturup, iş kazalarını en aza indirmek için;

  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymayı,
  • PAKEL, sınırları içerisinde çalışan personel, hizmet alan öğrenci, kursiyer ve ziyarete gelen tüm insanların sağlık ve güvenliğini sağlamayı,
  • PAKEL’de veya bölgemizde meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıpları en aza indirecek sistemler geliştirmeyi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi,
  • PAKEL’de İş Sağlığı ve güvenliği bilincini arttırmak için eğitim faaliyetlerini planlanması ve sürdürülmesi, konularında çalışmalar yapmayı ve bu yolda yeterli ve yerinde kaynak tahsis etmeyi taahhüt etmekteyiz.