Pakel Endüstri İnşaat Enerji Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak faaliyetlerini ne şekilde yürüteceklerini düzenleyen genel iş ilkelerinin ortaya konulması amacıyla hazırlanmıştır.

Pakel Endüstri İnşaat Enerji Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kendi idari yapısı ile işletilmektedir. Şirket olarak ortak noktamız; firmamızın itibarı ve iş ilkeleridir. Bu ilkeler firmamızın itibarını korumak, güven, açıklık ve ekip çalışması yaptığımız işlerle gurur duymak için çok büyük önem taşır. Temel değerlerimiz, ilkelerimizi belirlemektedir. Bu ilkeler, büyük ya da küçük ölçekli bütün ticari ilişkiler için geçerlidir ve bütün şirket çalışanlarının işlerini yaparken nasıl davranmaları gerektiğini tanımlamaktadır.

İş ilişkilerimizde dürüstlük ve ahlaki doğrulukla davranmanın, işletme olmanın meşru sınırları içinde her zaman doğru olduğuna inandığımız iş ilkelerimize uygun şekilde hareket etmenin itibarımızı korumamızda en önemli etken olduğu inancındayız.

Pakel Endüstri İnşaat Enerji Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin temel aldığı iş ilkeleri;

  • İş ahlakı,
  • Çalışanlarına olan taahhütleri,
  • SEÇ performansı
  • Mali performans’tır.

Genel İş İlkeleri’nin yaşama geçirilmesi, şirketimiz çalışanlarının yürürlükte olan bu ilkeleri anlaması ve onlara uygun davranmasını sağlamak üzere hazırlanmış prosedürlerce desteklenmektedir. Bizler, iş ilkelerimiz ile davranışlarımızın birbirine uygun olmasının hayati bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz.

Pakel Endüstri İnşaat Enerji Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi personelinin ve iş yaptıkları diğer kişilerin güvenini sağlamanın vazgeçilmez bir öneme sahip olduğuna inanmaktadır.
Bu güveni hak etmek için, ilkelerimizde belirlenen standartlara uygun davranmaya kararlıyız.

Pakel Endüstri İnşaat Enerji Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yönetimi tüm çalışanlarından bu iş ilkelerine istisnasız ve eksiksiz uyumunu beklemektedir.