ÇALIŞANLARIN EĞİTİM, BELGE VE SERTİFİKASYONLARI

 • Tüm çalışanlarımız çalıştıkları iş ve branşa uygun olarak Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurumlardan alınan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çelik Yapılandırmacı Metal Teknolojisi belgesine sahiptir.
 • Tüm çalışanlarımız Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen Köprülü Vinç Operatörü Belgesine sahiptir.
 • Tüm çalışanlarımız Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurumlardan alınan Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimine katılmış ve belge sahibidir.
 • Firma içinde oluşturulan Acil Durum Ekiplerinde görevli çalışanlarımız ekiplerdeki görevlerine uygun olarak yıllık eğitimlere katılıp belgelendirilmektedir.
 • Tüm Kaynakçılarımız TS EN ISO 9606-1 (EN 287-1) Kaynakçı Sertifikasyonları bulunmaktadır.

Çalışanlarımızın aldıkları eğitimler şu şekildedir;

 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ, TAVAN VİNCİ KULLANIMI, TAVAN VİNÇ KULLANIRKEN UYULMASI GEREKEN KURALLAR, ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER EĞİTİMİ
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ, KAYNAK YAPARKEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, UYULMASI GEREKEN KURALLAR, ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER EĞİTİMİ
 • MESLEKİ YETERLİLİK (METAL TEKNOLOJİSİ) - İMALATÇI, YARDIMCI
 • MESLEKİ YETERLİLİK (ÇELİK KAYNAKÇISI) - KAYNAKÇI
 • MESLEKİ YETERLİLİK (TAVAN VİNCİ)
 • YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ
 • ÇEVRE MEVZUATI EĞİTİMİ
 • YANGIN SÖNDÜRME EĞİTİMİ VE TATBİKATI
 • KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM VE EKİPMANLARI EĞİTİMİ
 • ELEKTRİKLİ ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
 • İŞARETÇİ VE SAPANCI EĞİTİMİ
 • ERGONOMİ (BEL VE SIRT EĞİTİMİ)
 • ELLE KALDIRMA VE TAŞIMA EĞİTİMİ
 • İŞ SAĞLIĞI VE VE GÜVENLİĞİ GENEL KURALLAR VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ
 • İŞ KAZALARININ SEBEPLERİ VE KORUNMA PRENSİPLERİ İLE TEKNİKLERİN UYGULANMASI EGİTİMİ
 • ELEKTRİK TEHLİKELERİ, RİSKLERİ VE ÖNLEMLERİ EĞİTİMİ
 • KİMYASAL, FİZİKSEL VE ERGONOMİK RİSK ETMENLERİ EĞİTİMİ
 • PARLAMA, PATLAMA, YANGIN VE YANGINDAN KORUNMA EĞİTİMİ
 • İŞ EKİPMANLARININ GÜVENLİ KULLANIMI EĞİTİMİ
 • TAHLİYE VE KURTARMA EĞİTİMİ
 • MESLEK HASTALIKLARININ SEBEPLERİ EĞİTİMİ
 • HASTALIKTAN KORUNMA PRENSİPLERİ VE KORUNMA TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI EĞİTİMİ
 • BİYOLOJİK VE PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ, ERGONOMİ EĞİTİMİ
 • İLKYARDIM EĞİTİMİ
 • TEHLİKE VE RİSK ANALİZİ EĞİTİMİ
 • ACİL DURUM EKİPLERİNİN GÖREVLERİ EĞİTİMİ
 • SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ EĞİTİMİ