DÖKÜMAN LİSTESİ

Pakel Endüstri İnşaat Enerji Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nde Kalite Güvence (QA), iyi bir kalite yönetim sistemi oluşturarak, bu sistemin yeterliliğinin değerlendirilmesi, operasyonel sistemin bu kalite sistemine uygunluğunu denetleyerek ve kalite yönetim sisteminin kendisini de gözden geçirilerek gerçekleştirilir ve kalite problemlerinin dokümantasyonu da kapsayan planlı ve sistematik aktiviteler yoluyla önlenmektedir.

Ayrıca PAKEL’de, Kalite Güvence (QA), ürünün ortaya çıkarıldığı sürece odaklanarak hataların önlenmesini sağlamaya çalışır ve proaktif bir kalite sürecidir. Kalite Güvencenin (QA) hedefi ürün üretilirken hataların ortaya çıkmasını engellemek için, geliştirme ve test süreçlerini iyileştirmektir.

“Kalite Yönetiminin, kalite şartlarının yerine getirileceğini dair güvence sağlamaya odaklanan bir parçası” Güvence vermek geleceğe yönelik bir eylemdir. Verilen kalite güvencesi, ürünlerin gelecekte güvenilir bir şekilde kullanılabileceğini ve alınan hizmetlerin gelecekte de aynı düzeyde olacağını gösterir. Geleceğe dönük verilen güvence her zaman belirli sınırlar içindedir.

Birinci olarak kendimize sormamız gereken şey, ürün kelimesinde hangi düzeyde bir güvenceye ihtiyacımız olduğudur. Daha sonra süreçler, prosedürler ve gerekli izleme faaliyetleri, ihtiyaç duyulan bu güvence seviyesinde oluşturulacaktır. Eğer bir kuruluş bu başarısını belirli sistem ve prosedürleri uygulayarak elde etmiş ve gelecekte de bu ” kural” ve “yöntem ” leri aynı hassasiyette uygulamaya devam ettiği sürece aynı başarıyı gelecekte de büyük ölçüde elde edebilecektir. Böyle felsefenin tam olarak uygulamaya geçirilmesi de hiçbir zaman mükemmel çalışmayı garanti etmemektedir. Yine de böyle sistem uygulamaya geçirildiğinde hata oranlarında ve karşılaşılan sorunlarda çok büyük miktarlarda azalma meydana gelmektedir. Bir kuruluş değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için belirli sistemlere sahip olmalıdır. Kuruluşun sahip olduğu sistemlere bakarak bunların hangi durumlarda nasıl sonuçlar üreteceğini tahmin etmek mümkündür.

Kalite Güvence hiçbir zaman çalışanların inisiyatifini ortadan kaldırmayı amaçlamamaktadır. Kalite sistemleri genelde etkin bir şekilde takip edilmeyen ve kuruluş yönetimi tarafından kontrol altında tutulması gereken alanları tarif etmektedir.