Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilmek ve güvenilir bir kuruluş olmayı kendisine hedefleyen Pakel Endüstri İnşaat Enerji Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi uyuşturucu madde, alkol ve hatta tedavi amaçlı dahi olsa konsantrasyonu bozucu etki yapan ilaç almış olarak iş yerine girilmesinin ve çalışılmasının, iş güvenliğini tehlikeye düşürdüğü kadar iş verimini de olumsuz yönde etkileyen önemli faktörlerin başında geldiğinin bilinci içindedir.

İstisnasız herkes için geçerli olmak üzere uyuşturucu madde veya alkol almış olduğu tespit edilen kişilerin, imalat ve montaj sahalarımıza girişlerine izin verilmez. Bu kişiler derhal iş yerimizin dışına çıkartılır. Sağlık nedenleri ile zorunlu olarak konsantrasyonu bozucu etki yapan ilaç almış kişilerin ise ilacın etkisi geçene kadar iş yerlerimizde faaliyet göstermelerine izin verilmez.

Uyuşturucu madde veya alkol nedeni ile Pakel Endüstri İnşaat Enerji Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi imalat ve montaj sahaları dışına çıkartılan kişiler bir daha hiçbir şekilde iş yerlerimize alınmaz. Bu kişilerin iş akitleri süresiz ve tazminatsız olarak feshedilir. Ayrıca sebep olacakları fiziksel hasarlar da bu kişilerden tazmin edilir.