• Tüm çalışanlarımız çalıştıkları iş ve branşa uygun olarak Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurumlardan alınan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çelik Yapılandırmacı Metal Teknolojisi belgesine sahiptir.
  • Tüm çalışanlarımız Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen Köprülü Vinç Operatörü Belgesine sahiptir.
  • Tüm çalışanlarımız Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurumlardan alınan Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimine katılmış ve belge sahibidir.
  • Firma içinde oluşturulan Acil Durum Ekiplerinde görevli çalışanlarımız ekiplerdeki görevlerine uygun olarak yıllık eğitimlere katılıp belgelendirilmektedir.
  • Tüm Kaynakçılarımız TS EN ISO 9606-1:2017 Kaynakçı Sertifikasyonları bulunmaktadır.
  • Tüm Kaynakçılarımız Meslek Yeterlilik Kurumu tarafından Mesleki Yeterlilik belgesine sahiptir.
  • Tüm çalışanlarımız yıllık 188 saat firma içi ve firma dışı eğitime katılıp belgelendirilmektedir.