Pakel Endüstri İnşaat Enerji Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nde projelerin sözleşmelere, yasal düzenlemelere ve işverenin isteklerine sadık kalacak şekilde yürütülmesi ve sözleşmelerde belirlenen süre içerisinde teslim edilmesi temel esastır.

PAKEL’in genel kalite kontrol anlayışını yansıtacak bazı örnek prensipler şöyledir:

  • Tasarım ve/veya uygulama aşamalarında oluşmuş hataları zamanında bularak bu konuda işvereni uyarmak
  • Problemler oluşmadan önce gerekli önlemleri almak ve alınan önlemler hakkında işvereni önceden bilgilendirmek
  • Tasarım, sipariş, üretim, nakliye ve işin yapımı aşamalarında kademeli kalite kontrol sistemi ve prosedürleri uygulayarak kalite kusurlarını tamamen ortadan kaldırmak
  • Kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli artırılması için PAKEL, ana süreçlerinin performans göstergeleri belirlenecek, ölçülebilir hedefler koyulacak ve gelişme takip edilecektir.
  • PAKEL çalışanları, sorumluluk alanlarındaki faaliyetlerde bu politikaları uygulamaya geçirmek üzere alacağı kararlarda PAKEL ismini ve işverenle yapılan sözleşme şartlarına uyumu ön planda tutacak, sorumluluklarının bilincinde olacak ve gerektiğinde inisiyatif kullanacaktır.
  • Sonuçlandıramayacağı hiçbir konuda işverene ve diğer PAKEL personeline söz vermeyecek, verdiği sözleri mutlaka sonuçlandıracaktır.
  • Mevcut bilgi ve tecrübelerini PAKEL çalışanları ile paylaşacaktır.
  • Pakel Endüstri İnşaat Enerji Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi politikalarına uyum için gereken hassasiyeti gösterecektir.